Kraków już od kilkunastu lat zdawał sobie sprawę, iż należy zadbać o odpowiednią jakość powietrza a tym samym jako jedna z pierwszych aglomeracji w naszym kraju wprowadził tak radykalne działania. Oczywiście zakaz palenia węglem w piecach, to tylko jeden z pierwszych kroków jaki udało się zrealizować, cały plan wymiany pieców i urządzeń grzewczych w Krakowie to przedsięwzięcie jakie przyniosło jednak zamierzony cel.

W sprawie smogu jest sporo do zrobienia

Dzisiaj na Kraków można spoglądać przez pryzmat miejsca, które podjęło nie tylko skuteczną walkę z takim a nie innym problemem lecz na swój sposób osiągnęło sukces. Jak najbardziej dotyczy to również narzucenia pewnych standardów oraz norm dla wszystkich emisji w aspekcie czysto gospodarczym, ekologia kształtuje Kraków i ma dla niego diametralne znaczenie.

Nie powinno to jednak nikogo dziwić, jak wspomniano na samym początku kilka lat temu jakość powietrza w Krakowie rzeczywiście pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Kraków zamiast być kojarzony z miastem o ogromnym potencjale turystycznym, otaczającą go naturą czy zdrowym miejscem do poznania zamieniał się w takie gdzie coraz więcej osób wspominało o nowotworach.

Dlatego działania jakie podjęto o zakresie wręcz masowym, dotyczące wprowadzenia konieczności wymiany pieców węglowych czy też emisji spalin pod kątem poprawy tego zjawiska jest czymś na czym wzorują się inne miasta. Warto także dodać, że Kraków osiągnął po części najważniejsze założenie a mianowicie poprawił w adekwatny sposób jakość powietrza co do czego nie ma jakichkolwiek wątpliwości.