Rozmyślasz o budowie domu dla siebie i żony w Krakowie? Na start pomyśl o specjaliście, który jest niezbędny. Potrzeba znalezienia specjalisty od geodezji może urzeczywistnić się już w momencie zakupu działki budowlanej, gdzie pragniemy wybudować nasz wyśniony dom w Krakowie.

W takim przypadku przeważnie egzekwuje się regulację spraw prawnych oraz wyznaczenie granic kupowanej nieruchomości. Dodatkowym momentem, przy którym geodeta jest potrzebny, jest wykonanie planu działki dla architekta. Szkic taki będzie podkładem, na którym projektant planuje lokalizację budynku, a branżowcy formułują przebieg rur jakie powinny być do domu dociągnięte.

Rola geodety

Po uzyskaniu dokumentów na budowę geodeta realizuje tyczenie obiektu na działce. Zazwyczaj określane są punkty skrajne lub jego przekątne, tyczy się również linie wewnętrzne. Geodeta również kończy roboty wdrażając inwentaryzację inwestycji wraz z przyłączami co będzie potrzebne do odebrania zrealizowanego budynku.

Winno się działać z jedną instytucją oferującą prace geodezyjne w Krakowie. To powoduje, że mamy okazję oczekiwać konkurencyjnych cen dodatkowo ulg przy zamawianiu innych prac. Jak zamówić solidnego geodetę? Najlepiej za wstawiennictwem – powinno się postawić pytanie o doświadczonego fachowca pewną osobę.